kerneos_cement_fonduCement Fondu® jest spoiwem hydraulicznym bazującym na glinianach wapnia. Znacznie różni się od Cementu Portlandzkiego, w którym głównymi składnikami mineralogicznymi są silikaty wapnia. Gliniany wapnia zapewniają szczególne właściwości, idealnie dopasowane do suchych zapraw w budownictwie: szybki czas wiązania, szybki czas twardnienia, szybki proces schnięcia, kontrola zmiany rozmiarów, odporność  na ścieranie i korozję.