SECAR51Secar 51® jest spoiwem hydraulicznym, o zawartości około 50% tlenku glinu (Al2O3). Podstawowymi składnikami Cementu Secar 51® są gliniany wapnia, co sprawia, że produkt ten jest idealnym spoiwem wykorzystywanym w wyrobach branży materiałów ogniotrwałych.

Secar 51® jest szczególnie bogaty w monoglinian wapnia, który nadaje zaprawom i betonom właściwości mechaniczne wysokiej jakości. Niska zawartość tlenku żelaza w cemencie Secar 51® sprawia, że materiał ten jest szczególnie odporny na kontakt w warunkach dużego stężenia tlenku węgla lub innych warunków ograniczenia atmosfery.