Secar71Secar 71® jest spoiwem hydraulicznym mającym wiele zastosowań, o zawartości około 70% tlenku glinu (Al2O3), przeznaczonym do pracy w temperaturach przekraczających 1400°C. Secar 71® jest czystym cementem wytworzonym w procesie palenia, zawierającym wyłącznie gliniany wapnia.

Wysoka zawartość  glinianów wapnia zapewnia idealne właściwości dla zastosowań ogniotrwałych, gdzie potrzebne jest szybkie twardnienie połączone z wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz działaniem w wysokiej temperaturze.