Wybrane obiekty, w których uczestniczyliśmy jako dostawca materiałów budowlanych.
W wielu przypadkach występowaliśmy również w charakterze wykonawcy.